Συναισθηματική Νοημοσύνη

O Daniel Goleman μιλάει για τη σημαντικότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης.