Ο απρόσκλητος επισκέπτης

Μια ενδιαφέρουσα μεταφορά για τη σημαντικότητα της αποδοχής.