Πόσο ακριβείς είναι οι αναμνήσεις μας;

Οι αναμνήσεις που έχουμε για το παρελθόν δεν είναι πάντα ακριβείς αλλά κατασκευάζονται και ανακατασκευάζονται με το χρόνο ενώ επηρεάζονται και από σημερινές εμπειρίες. Τα ευρήματα αυτά είναι σημαντικά για την αξιοπιστία των μαρτύρων στα δικαστήρια αλλά και για την αίσθηση που έχουμε για την προσωπική μας ιστορία.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic