Τέχνη & Θεραπεία

Η τέχνη μπορεί να είναι μια μορφή θεραπείας λόγω των συμβολισμών αλλά και των συναισθημάτων που δημιουργεί. Η τέχνη γίνεται εργαλείο για νέες οπτικές και εναλλακτικές.

#τέχνη

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic