Η ψυχολογία της μουσικής


Γιατί οι άνθρωποι αφιερώνουν τόσο χρόνο, προσπάθεια και χρήματα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μουσική; Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο μας όταν ακούμε μια μουσική που μας αρέσει; Ποιός νευροδιαβιβαστής σχετίζεται με την ευχαρίστηση που μας δίνει η μουσική;


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic