Νέος κύκλος σεμιναρίων

Σάββατο 03.10.2015 Ψυχολογική θεωρία και ψυχοθεραπευτική πρακτική

Σάββατο 17.10.2015 Διεκδικητικότητα: Εξερευνώντας τα προσωπικά μας όρια

Σάββατο 07.11.2015 Όνειρα: Τι θέλουν να μας πουν;

Σάββατο 14.11.2015 Διαχείριση Άγχους

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://www.mariaviou.com/#!seminars/cr2d

#σεμινάριαψυχολογίας #σεμιναριαψυχολογια

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic