Η πραγματικότητα ως κοινωνική κατασκευή

Στο σύντομο αυτό βίντεο παρουσιάζεται η θεωρία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού σύμφωνα με την οποία η πραγματικότητα είναι μια συλλογική κοινωνική κατασκευή. Επίσης, εξηγεί πως οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μας βοηθούν να δώσουμε νόημα στον κόσμο γύρω μας.

#κοινωνικόςκονστρουξιονισμός #κοινωνικοςκονστρουξιονισμος

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic