Αυτό-εκτίμηση & αυτό-συμπόνια


Η καθηγήτρια ψυχολογίας Kristin Neff μιλάει για την αυτό-συμπόνια και για το πόσο σημαντικό είναι να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας με την ίδια καλοσύνη και να δίνουμε την ίδια φροντίδα που θα δίναμε σε κάποιον που αγαπάμε πολύ.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic