Ομάδες Συμβουλευτικής

Ομάδα Διαχείρισης Άγχους


Μαζί με την ψυχολόγο, Φανή Μαντοπούλου, συντονίζουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ομαδικές συναντήσεις με αντικείμενο τη διαχείριση του άγχους καθώς και αντίστοιχα σεμινάρια (www.psykentro.gr).

Συναντήσεις για τη Σεξουαλικότητα

 

Μαζί με τον ψυχολόγο, Πρόδρομο Ταράση, συντονίζουμε βραχυπρόθεσμες ομάδες με αντικείμενο τη σεξουαλική ταυτότητα (βλ. http://blogspotsupportgreece.gr). Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Κάντε την ερώτηση σας

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες.
 

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για να ενημερωθεί πως μπορεί να ακολουθήσει τις εξ αποστάσεως τις συνεδρίες.
 

Κάντε την ερώτηση σας