Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους


Το πρόγραμμα διαχείρισης άγχους απευθύνεται

σε ανθρώπους που επιθυμούν να μάθουν να διαχειρίζονται το άγχος τους. Ακολουθείται εξατομικευμένο πρόγραμμα διαχείρισης άγχους με θεωρητικό πλαίσιο, γνωστικο-συμπεριφοριστικές τεχνικές, τεχνικές χαλάρωσης και

παροχή σχετικού υλικού. Συνήθως το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 συναντήσεις διάρκειας 90’.

πίσω στις υπηρεσίες

δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες